هزینه ویزای امارات دبی چقدر است؟ مراحل اخذ ویزای دبی بسته به نوع مجوزی که باید دریافت کنید، مشمول هزینه های مشخصی می باشد. این هزینه ها می تواند دلالت بر این داشته باشد:
• هزینه های خدماتی که به دریافت هزینه پردازش ویزا، هزینه دانش و نوآوری اشاره دارد.
• هزینه مربوط به اخذ گواهی پزشکی پس از ارزیابی پزشکی؛

This user account status is Approved