User

نهال ها گیاهان جوانی هستند که هنوز گل یا دانه تولید نکرده اند. بسیاری از باغبانان ترجیح می دهند باغ خود را با خرید نهال بادام برتر نهال شروع کنند زیرا نگهداری از آنها راحت تر از بذر است. نهال ها نیز کمتر توسط حشرات و حیوانات خورده می شوند.کاشت نهال مزایای زیادی دارد. یک مزیت این است که نگهداری از نهال ها راحت تر از بذر است. نهال ها به دانه ها نیازی به آبیاری ندارند و کمتر توسط حشرات و حیوانات خورده می شوند. یکی دیگر از مزایای خرید نهال برتر نهال ر از بذر قابل پیوند هستند.ر است و مزایای بسیار دیگری نیز دارند.


This user account status is Approved